Visi

PRIBUMI menjadi landasan dalam pembangunan dan peningkatan professional wakil perniaga saham Malaysia dan untuk melahirkan sebuah kumpulan teras yang dinamik dan merupakan insan yang penting pada masa hadapan dan juga usahawan global yang Berjaya akan memberi impak kepada industri pasaran modal dengan pendekatan yang inovatif dan kaya dengan idea.

 Misi

Fokus utama PRIBUMI ialah untuk meningkatkan nilai-nilai professional di kalangan wakil peniaga saham dan untuk meningkatkan peluang kejayaan dalam industri ini. PRIBUMI juga mempromosi dan meningkatkan kebolehan ahli-ahli melalui pendidikan dan program latihan bersijil dan inisiatif jaringan perhubungan.

Tujuan Penubuhan

PRIBUMI adalah sebuah persatuan yang berjuang untuk menyatukan remisier Bumiputera untuk kepentingan dan faedah ekonomi Bumiputera. Tujuan penubuhannya adalah seperti berikut:

Berita dan artikel