Untuk makluman, berkuatkuasa pada 29 April 2019, settlement cycle akan di tukar daripada T+3 kepada T+2 . Settlement T+2 ini bermakna, jika pembelian saham pada hari Isnin, pelabur mesti membayarnya pada hari Rabu. Pelabur akan di paksa jual pada hari ketiga bekerja selepas dari tarikh pembelian, jika pelabur masih tidak membuat sebarang pembayaran

Ini adalah antara sebahagian dari usaha Bursa Malaysia untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pada masa yang sama ia selari dengan kebanyakan Bursa utama dunia.

Untuk makluman lanjut berkaitan  Settelment cycle T + 2 sila layari laman sesawang Bursa http://www.bursamalaysia.com/market/securities/education/faqs-on-t-2-settlement-cycle/

Leave a Reply

Your email address will not be published.